ይልቃል ፋንታሁን
ID No.
10873
Phone Number
Training Title
First Aid and Fire Safety (FAFS)
የስልጠናው ርዕስ/አይነት
የመጀመሪያ ህክምና እርዳታና እሳት ማጥፋት
Training Duration
3 days
Issue Date
05-11-2021
Expiry Date
05-11-2022