ባምላክ ከፍያለው
ID No.
10874
Phone Number
Training Title
First Aid and Fire Safety (FAFS)
የስልጠናው ርዕስ/አይነት
የመጀመሪያ ህክምና እርዳታና እሳት ማጥፋት
Training Duration
3 day
Issue Date
16-12-2021
Expiry Date
16-12-2022