ተስፋ ሰዉነት
ID No.
10891
Phone Number
Training Title
First Aid and Fire Safety (FAFS)
የስልጠናው ርዕስ/አይነት
የመጀመሪያ ህክምና እርዳታና እሳት ማጥፋት
Training Duration
3 day
Issue Date
19-12-2021
Expiry Date
19-12-2022